1. Práce musí být osvěžující. Proto jakékoliv přepracování je trestné. Kdo se při práci zapotí, bude okamžitě propuštěn.
 2. Počátek pracovní doby bude určen vedoucím, nesmí však být dříve než v 10.00 hodin dopoledne. Před započetím vlastní práce podává se svačina: obložené chlebíčky, chlazené víno, čaj; vše dle přaní zaměstnanců.
 3. Minimální mzda činí 150 Kč/hod; mimo to cele zaopatření včetně piva a likérů (prvotřídních značek )
 4. Při práci je povoleno zpívat. Začne-li někdo melodii, ostatní zaměstnanci ihned zanechají práce a zpívají společně.
 5. Polední přestávka je od 12:00 do 13:00 hodin. Soukromé pochůzky se v této době nepovolují. Zaměstnanec, který poruší polední přestávku, činí tak na vlastní nebezpečí a zkrácenou polední přestávku si musí úměrně prodloužit.
 6. Mezi 13:00 a 17:00 podává se káva a zákusky, přičemž povinností vedoucího je postarat se o vhodnou zábavu. (karty, estrádní zábava popř. ženy atd.)
 7. Usne li někdo při práci, musí být zachován naprostý klid. Ostatní zaměstnanci opustí ihned pracoviště a mají po zbytek dne volno.
 8. V 17:00 je slavnostní ukončeni pracovní doby. Hraje hudba a vedoucí děkuje každému zaměstnanci osobně za vykonanou práci.
 9. Žení li se zaměstnanec, platí podnik útraty včetně výbavy. Svatba se odbývá v bytě vedoucího a podnik je po několik dnů uzavřen.
 10. Dovolená je dvakrát v roce. Pět neděl v létě a pět neděl v zimě. Je li zaměstnanec mimo domov, postará se podnik o úklid jeho domu.
 11. Pro zaměstnané ženy je povinností podniku postarat se o vychovatelku a uklízečku pro domácnost. Nesmí být ošklivá, neboť v době volna musí být k ruce pánu domácnosti.
 12. Zdá-li se zaměstnanci sen o práci a může-li sen řádně prokázat, přináleží mu mzda jako za noční práci. V případě, nastoupí-li další den do práce, přináleží mu též příplatek za přesčas.

Všechnu dřinu strojům!

Ten, kdo je denně pilný jako včelka
pln energie jako býk,
pracuje jako kůň,
na večer je unavený jako pes,
by měl navštívit zvěrolékaře,
protože to je pravděpodobně
pravý český v ů l.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *