Je elektronická pošta zaměstanace soukromá či ne?

Na toto téma se vedou bouřlivé diskuse a stanovisko není jednoznačné. Osobně se přikláním k následujícímu výkladu.