Rychlý scan sítě pomocí fping

Jednoduchý script, který provede scan sítě 192.168.x.y na aktivní zařízení, kde hodnoty x jsou v intervalu <10; 20> a hodnoty y v intervalu <100; 200>