VBA

Excel VBA – uložení a obnovení automatického filtru

Pro uložení a obnovení automatického filtru na listu v Excelu pomocí VBA (Visual Basic for Applications), můžete použít následující kód. Tento kód uloží aktuální stav filtru do proměnné a poté ho obnoví, když je to potřeba. Tento kód obsahuje dvě procedury: Ujistěte se, že jste nastavili proměnnou List na váš konkrétní list, na kterém chcete …

Excel VBA – uložení a obnovení automatického filtru Číst dál »

Excel VBA a příkaz MsgBox

Příkaz MsgBox v jazyce Visual Basic for Applications (VBA) v aplikaci Microsoft Excel slouží k zobrazení jednoduchého dialogového okna s upozorněním, otázkou nebo zprávou pro uživatele. Syntaxe tohoto příkazu je následující: Kde: Zde jsou některé příklady použití příkazu MsgBox: Tyto příklady ukazují, jak můžete použít příkaz MsgBox k interakci s uživatelem a zobrazování různých typů …

Excel VBA a příkaz MsgBox Číst dál »

Makro Excel VBA, které najde poslední obsazený řádek

V následujícím kódu je příklad VBA makra, které najde poslední obsazený řádek v tabulce od zadaného řádku. Makro předpokládá, že pracujeme s aktivním listem v Excelu. V tomto příkladu je počáteční řádek nastaven na hodnotu 2. Můžete ji upravit podle svých potřeb. Makro používá funkci Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, která najde poslední obsazenou buňku ve sloupci 1 …

Makro Excel VBA, které najde poslední obsazený řádek Číst dál »

Excel VBA a kopírování skrytých buněk

Ve verzích Excelu se může lišit způsob kopírování buněk v oblasti se skrytými buňkami. Zde je přehled rozdílů: Verze před Excel 2010: – Pokud v oblasti se skrytými buňkami vyberete určitou oblast buněk a provedete standardní kopírování a vložení, budou zkopírovány všechny buňky včetně těch skrytých. – Tento přístup může být nepříjemný, protože skryté buňky …

Excel VBA a kopírování skrytých buněk Číst dál »

Přejít nahoru