Excel VBA a příkaz MsgBox

Příkaz MsgBox v jazyce Visual Basic for Applications (VBA) v aplikaci Microsoft Excel slouží k zobrazení jednoduchého dialogového okna s upozorněním, otázkou nebo zprávou pro uživatele. Syntaxe tohoto příkazu je následující:

MsgBox(prompt[, buttons][, title][, helpfile, context])

Kde:

 • prompt: (povinný) Jedná se o textový řetězec, který se zobrazí uvnitř dialogového okna. Může obsahovat zprávu nebo otázku, kterou chcete uživateli sdělit.
 • buttons: (volitelný) Specifikuje, jaké tlačítka budou v dialogovém okně zobrazena. Může být kombinace některých z následujících hodnot:
 • vbOKOnly (0) – Zobrazí pouze tlačítko „OK“.
 • vbOKCancel (1) – Zobrazí tlačítka „OK“ a „Storno“.
 • vbAbortRetryIgnore (2) – Zobrazí tlačítka „Přerušit“, „Opakovat“ a „Ignorovat“.
 • vbYesNoCancel (3) – Zobrazí tlačítka „Ano“, „Ne“ a „Storno“.
 • vbYesNo (4) – Zobrazí tlačítka „Ano“ a „Ne“.
 • vbRetryCancel (5) – Zobrazí tlačítka „Opakovat“ a „Storno“.
 • title: (volitelný) Textový řetězec, který se zobrazí na liště okna dialogu. Může sloužit jako nadpis dialogového okna.
 • helpfile: (volitelný) Cesta k souboru nápovědy, který se otevře, pokud uživatel klepne na tlačítko nápovědy.
 • context: (volitelný) Číselná hodnota určující ID kontextu v nápovědě, který se otevře, pokud uživatel klepne na tlačítko nápovědy.

Zde jsou některé příklady použití příkazu MsgBox:

 1. Základní zpráva s tlačítkem OK:
Sub ZobrazZpravu()
  MsgBox "Vítejte v Excelu!", vbOKOnly, "Vítejte"
End Sub
 1. Zobrazení otázky s možnostmi Ano/Ne:
Sub Otazka()
  Dim odpoved As VbMsgBoxResult
  odpoved = MsgBox("Chcete uložit změny?", vbYesNo, "Uložit změny")
  If odpoved = vbYes Then
    ' Uživatel klikl na tlačítko Ano
    ' Zde můžete přidat kód pro uložení změn.
  Else
    ' Uživatel klikl na tlačítko Ne
    ' Zde můžete přidat kód pro ignorování změn nebo další akce.
  End If
End Sub
 1. Upozornění na kritickou chybu s tlačítkem Opakovat/Storno:
Sub Chyba()
  Dim vysledek As VbMsgBoxResult
  vysledek = MsgBox("Nastala kritická chyba. Chcete opakovat operaci?", vbCritical + vbRetryCancel, "Chyba")
  If vysledek = vbRetry Then
    ' Uživatel klikl na tlačítko Opakovat
    ' Zde můžete přidat kód pro opakování operace.
  Else
    ' Uživatel klikl na tlačítko Storno nebo zavřel dialogové okno
    ' Zde můžete přidat kód pro ukončení operace nebo další akce.
  End If
End Sub

Tyto příklady ukazují, jak můžete použít příkaz MsgBox k interakci s uživatelem a zobrazování různých typů zpráv a otázek v Excelu pomocí VBA.

Praktický příklad kódu, který vznikl na základě předchozího článku https://cz-pro.cz/jak-uspesne-resit-problemy-osobni-pruvodce-pro-efektivni-reseni-kazdodennich-vyzev/

Sub Msgbox_FungujeTo()

  Dim resp As VbMsgBoxResult
  
  resp = MsgBox("Funguje ten krám? ", vbYesNo + vbQuestion)
 
  If resp = vbYes Then
    MsgBox "Nešťourej se v tom", vbExclamation
    Call Msgbox_NeniCoResit
  ElseIf resp = vbNo Then
    resp = MsgBox("Šťoural jsi se v něm?", vbYesNo + vbQuestion)
    If resp = vbYes Then
      resp = MsgBox("Jsi nemehlo!!!", vbInformation)
      resp = MsgBox("Viděl tě někdo?", vbYesNo + vbQuestion)
      If resp = vbYes Then
        Call Msgbox_JsiBlb
      ElseIf resp = vbNo Then
        MsgBox "Ututlej to", vbInformation
        resp = MsgBox("Povedlo se?", vbYesNo + vbQuestion)
        If resp = vbYes Then
          Call Msgbox_NeniCoResit
        ElseIf resp = vbNo Then
          Call Msgbox_JsiBlb
        End If
      End If
    ElseIf resp = vbNo Then
      resp = MsgBox("Schytáš to?", vbYesNo + vbQuestion)
      If resp = vbYes Then
        Call Msgbox_JsiBlb
      ElseIf resp = vbNo Then
        MsgBox "Nech to plavat", vbInformation
        Call Msgbox_NeniCoResit
      End If
    End If
  End If

End Sub

Sub Msgbox_NeniCoResit()
  MsgBox "Není co řešit", vbInformation
End Sub

Sub Msgbox_JsiBlb()
  MsgBox "Jsi BLB!!!", vbCritical
  resp = MsgBox("Máš to na koho svést? ", vbYesNo + vbQuestion)
  If resp = vbYes Then
    Call Msgbox_NeniCoResit
  ElseIf resp = vbNo Then
    Call Msgbox_JsiBlb
  End If
End Sub

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru