Excel VBA a kopírování skrytých buněk

Ve verzích Excelu se může lišit způsob kopírování buněk v oblasti se skrytými buňkami. Zde je přehled rozdílů:

Verze před Excel 2010:

– Pokud v oblasti se skrytými buňkami vyberete určitou oblast buněk a provedete standardní kopírování a vložení, budou zkopírovány všechny buňky včetně těch skrytých.

– Tento přístup může být nepříjemný, protože skryté buňky jsou zahrnuty do kopírovaného obsahu a mohou ovlivnit výsledek operace.

Excel 2010 a novější verze:

– Od verze 2010 Excel přinesl změnu ve způsobu kopírování buněk v oblasti se skrytými buňkami.

– Pokud vyberete oblast se skrytými buňkami a provedete standardní kopírování a vložení, skryté buňky nebudou zahrnuty v kopírovaném obsahu.

– Tento nový přístup usnadňuje manipulaci s oblastmi, které obsahují skryté buňky, protože se kopírují pouze viditelné buňky.

Je důležité poznamenat, že chování může být upraveno pomocí nastavení možností kopírování ve volbách Excelu. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, zda jsou skryté buňky zahrnuty při kopírování, můžete zkontrolovat tyto možnosti a přizpůsobit je svým potřebám.


Zde je upravený kód, který pracuje se zdrojovým listem „zdroj“ a kopíruje do cílového listu „cil“ do buňky A2. Po dokončení kopírování je list „cil“ aktivní: Sub KopirovatSkrytouOblast()

  Dim zdrojList As Worksheet

  Dim cilList As Worksheet


  ' Nastavení zdrojového a cílového listu

  Set zdrojList = ThisWorkbook.Sheets("zdroj")

  Set cilList = ThisWorkbook.Sheets("cil")

  

  ' Uložte referenci na oblast A1:F1 v zdrojovém listu

  Dim sourceRange As Range

  Set sourceRange = zdrojList.Range("A1:F1")

  

  ' Uložte referenci na skryté sloupce v oblasti

  Dim hiddenColumns As Range

  Set hiddenColumns = Nothing

 

  Dim cell As Range

  For Each cell In sourceRange

    If cell.EntireColumn.Hidden = True Then

      If hiddenColumns Is Nothing Then

        Set hiddenColumns = cell.EntireColumn

      Else

        Set hiddenColumns = Union(hiddenColumns, cell.EntireColumn)

      End If

    End If

  Next cell

  

  ' Zobrazte skryté sloupce

  If Not hiddenColumns Is Nothing Then

    hiddenColumns.Hidden = False

  End If

  

  ' Zkopírujte oblast A1:F1 ze zdrojového listu

  sourceRange.Copy

  

  ' Vložte zkopírovanou oblast na cílový list do buňky A2

  cilList.Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll

  

  ' Skryjte sloupce B:D (nebo skryté sloupce)

  If Not hiddenColumns Is Nothing Then

    hiddenColumns.Hidden = True

  End If

  

  ' Vypnutí kopírovacího módu

  Application.CutCopyMode = False

  

  ' Aktivace cílového listu "cil"

  cilList.Activate

End Sub

Tento upravený kód předpokládá, že zdrojový list se jmenuje „zdroj“ a cílový list se jmenuje „cil“. Před spuštěním kódu se ujistěte, že tyto názvy listů odpovídají vašim skutečným názvům. Po dokončení kopírování se aktivuje cílový list „cil“.Tento upravený kód předpokládá, že zdrojový list se jmenuje „zdroj“ a cílový list se jmenuje „cil“.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru