Netiquette

Akronymy

Malý seznam zkratek, které se používají v textové komunikaci na síti.

Přejít nahoru