Instalace Sun JDK v CentOS

Je několik možností, jak javu do systému CentOS (http://www.centos.org) nainstalovat. Nejzajímavější (nejčastější) asi je instalace Sun Java JDK 1.6.

  1. Pokud instalujete JDK na CentOS 4, je nejprve nutné nainstalovat ‚jpackage-utils‘ např. z http://mirrors.dotsrc.org/jpackage/1.7/generic/free/RPMS/

    Pokud používáte CentOS 5, ‚jpackage-utils‘ jsou ve standardních repositářích.

  2. Sun JDK 1.6 získáme z http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

RedHat Linux a generování SSL klíče

Na serveru s Apache démonem je nutné rozjet HTTPS spojení, pokud možno s platným certifikátem (nedoporučuje se používat defaultní certifikát vytvořený při instalaci). Abych tento postup nemusel stále hledat, píšu si ho sem.

Přejít nahoru