OS Linux

Operační systém Linux/Unix

Instalace Sun JDK v CentOS

Je několik možností, jak javu do systému CentOS (http://www.centos.org) nainstalovat. Nejzajímavější (nejčastější) asi je instalace Sun Java JDK 1.6.

  1. Pokud instalujete JDK na CentOS 4, je nejprve nutné nainstalovat ‚jpackage-utils‘ např. z http://mirrors.dotsrc.org/jpackage/1.7/generic/free/RPMS/

    Pokud používáte CentOS 5, ‚jpackage-utils‘ jsou ve standardních repositářích.

  2. Sun JDK 1.6 získáme z http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

RedHat Linux a generování SSL klíče

Na serveru s Apache démonem je nutné rozjet HTTPS spojení, pokud možno s platným certifikátem (nedoporučuje se používat defaultní certifikát vytvořený při instalaci). Abych tento postup nemusel stále hledat, píšu si ho sem.

Přístup na seriové porty

Pro práci se seriovými porty se nemusí používat jen a pouze klasický terminálový program minicom, ale obdobné služby může poskytnout i program cu

RedHat a zkratky

Pokud jste při práci s distribucí RedHat narazili na zkratky RHAPS, RHDS, RHCS a RHGFS, naleznete zde jejich stručné vysvětlení.

Přejít nahoru