Informace o návštěvníkovi WWW serveru

Pokud se potřebujete dozvědět více o návštěvníkovi WWW serveru, můžete využít následující proměnné prostředí (Environment variables). Uvedený článek lze použít k určení vlastní IP adresy na internetu (Get My IP).