Je elektronická pošta zaměstanace soukromá či ne? II.

Stále se objevují diskuse o protiprávnosti čtení e-mailové pošty zaměstnanců zaměstnavatelem. Zkusím rozšířit svůj předchozí příspěvek – porovnat e-mail s klasickou poštou.

1/ Přijde-li do firmy klasický dopis/balíček a jako adresa příjemce je uvedeno:

Firma XY
Franta Vopička
Horní Dolní

Nikdo nemůže mít morální a ani právní problém s tím, že je zásilka otevřena na podatelně firmy, zkontrolována a předána buď přímo konkrétní osobě, někomu z jeho týmu a nebo jeho nadřízenému.

2/ Přijde-li ale do firmy zásilka, kde je jako adresát uvedeno:

Franta Vopička
Firma XY
Horní Dolní

je tato zpráva předána jen a pouze adresátovi v původní podobě. Na podatelně firmy je pouze zaevidováno, že zásilku převzali a doručili dál konkrétní osobě. Pokud by na podatelně firmy tuto zásilku otevřeli a nebo předali někomu jinému, došlo by k porušení listovního tajemství a adresát by se mohl oprávněně bránit.

Stejná situace, podle mého názoru, panuje i u elektronické komunikace (e-mailu).

3/ Přijde-li na firemní e-mail

[email protected]

nějaká zpráva, je doručována nejprve na doménu firma.cz a až poté do schránky uživatele. Takže adresa zprávy má tvar

@firma.cz
Franta.Vopicka

který odpovídá bodu 1/.

Nikdo nemůže mít morální a ani právní problém s tím, že je zásilka otevřena a přečtena ve firmě kýmkoli, kdo je tím pověřen.

4/ Pokud zaměstnavatel umožní zaměstnanci mít na firemním počítači současně s pracovní schránkou i schránku soukromou. Pak platí bod 2/. Firma u takovýchto zpráv může pouze evidovat, že přišly do její sítě, případně z ní byly odeslány. Určitě ale nemůže číst jejich obsah.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru