Praktické příklady pro práci s OpenSSL

V Linuxu je standardem pro práci s certifikáty OpenSSL .

OpenSSL je open source implementací SSL and TLS protokolů. Základní knihovna (napsaná v programovacím jazyce C) provádí základní šifrovací funkce a nabízí různé pomocné funkce.

Základní využití OpenSSL spočívá ve vytvoření vlastní certifikační autority (CA), se kterou lze generovat certifikáty. Tato problematika je popsána na mnoha místech. Zde se budu zabývat jednoduššími možnostmi využití.

(Pokračování textu…)