Autologin root na seriovém portu COM1

Seriový port je druh fyzického rozhraní pro přenos dat mezi zařízeními. Obvykle se jedná o sériové spojení, kde data jsou odesílána jednotlivě po jednom bitu za sebou. Seriové porty byly v minulosti velmi rozšířené a používaly se k propojení různých zařízení, jako jsou počítače, tiskárny, modemy a další periferní zařízení.

Nejznámějším typem seriového portu je RS-232 (Recommended Standard 232), který byl standardem pro sériovou komunikaci mezi zařízeními. RS-232 využívá nízkonapěťových logických úrovní (-15V až +15V) pro reprezentaci logických hodnot.

Seriové porty se postupně stávají zastaralými s nástupem modernějších technologií, jako jsou USB (Universal Serial Bus) nebo bezdrátová komunikace. Tyto novější technologie nabízejí větší rychlost přenosu dat a jsou pohodlnější pro uživatele.

I když seriové porty jsou dnes méně běžné, mohou se stále vyskytovat v některých průmyslových a speciálních aplikacích, kde je potřeba spolehlivé sériové spojení.

Pro povolení autologin konzole na Debian s systemd je potřeba provést tyto 4 kroky:

  • Povolení serial console na COM1 pomocí systemd
systemctl enable [email protected]
systemctl start [email protected]
  • V adresáři
/etc/systemd/system/getty.target.wants

editovat soubor

[email protected]

a upravit řádek

ExecStart=-/sbin/agetty -o '-p -- \u' --keep-baud 115200,57600,38400,9600 --noclear --autologin root ttyS0 $TERM

a restartovat systemd

systemctl daemon-reload
systemctl restart [email protected]
  • V souboru
/etc/pam.d/login

přidat jako první řádek

auth sufficient pam_listfile.so item=tty sense=allow file=/etc/securetty onerr=fail apply=root
  • Přidat ttyS0 mezi bezpečné terminály
echo ttyS0 > /etc/securetty

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru