Jak vytvářet subnety v IPv6

Při vytváření subnety v IPv6 se používají podobné principy jako při vytváření subnety v IPv4, ale existuje několik důležitých rozdílů. Hlavním rozdílem je délka adresy IPv6, která je 128 bitů, na rozdíl od adresy IPv4, která je 32 bitů. Zde je postup, jak vytvářet subnety v IPv6:

1. Určete délku prefixu:
IPv6 adresa je zapsána ve formátu „xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx“, kde „x“ reprezentuje hexadecimální číslice. Délka prefixu určuje, kolik bitů adresy se použije pro identifikaci sítě. Například, délka prefixu /64 znamená, že prvních 64 bitů adresy je určeno pro identifikaci sítě a zbývajících 64 bitů pro identifikaci hostů.

2. Určete počet subnety:
Rozhodněte se, kolik subnety chcete vytvořit. To vám umožní určit, kolik bitů bude přiděleno pro identifikaci podsítě v každé adrese.

3. Vytvořte subnety:
Přiřaďte prefix délky pro každou podsíť a přidělte dostatečný počet bitů pro identifikaci podsítě v každé adrese. Například, pokud chcete vytvořit 4 subnety, potřebujete 2 bity pro identifikaci podsítě.

4. Přiřaďte subnetové adresy:
Přiřaďte subnetové adresy jednotlivým podsítím podle jejich pořadí.

Příklad:
Mějme IPv6 adresu „2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334“ s délkou prefixu /64. Prvních 64 bitů je určeno pro identifikaci sítě, zatímco zbývajících 64 bitů je určeno pro identifikaci hostů.

Pokud chceme vytvořit 4 subnety, potřebujeme 2 bity pro identifikaci podsítě. To znamená, že prvních 66 bitů bude určeno pro identifikaci sítě a zbývajících 62 bitů pro identifikaci hostů.

Subnetové adresy pro 4 subnety by mohly vypadat následovně:

  1. Síť 1: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334/66
  2. Síť 2: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334/66
  3. Síť 3: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334/66
  4. Síť 4: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334/66

Každá síť by měla mít dostatečný počet adres pro identifikaci hostů pomocí zbývajících 62 bitů.

Počet použitelných adres ve v každé podsíti lze vypočítat jako 2^N – 2, kde N je počet bitů pro identifikaci hostů. Odečteme 2, protože první adresa se používá jako adresa sítě a poslední adresa jako broadcastová adresa.

V našem příkladu, kdy máme délku prefixu /66, budeme mít 62 bitů pro identifikaci hostů. Vypočteme počet použitelných adres jako 2^62 – 2:

Počet použitelných adres v každé podsíti: 2^62 – 2 = 4,611,686,018,427,387,904 – 2 ≈ 4,611,686,018,427,387,902

Takže v každé podsíti budeme mít přibližně 4,611,686,018,427,387,902 použitelných IPv6 adres pro připojení hostů.

Je důležité si uvědomit, že toto je velmi velké číslo a IPv6 poskytuje obrovský adresní prostor, který je schopen uspokojit rostoucí požadavky na adresy v síti.

Je důležité si uvědomit, že délka prefixu /64 je obecně doporučená pro lokální sítě, protože umožňuje automatickou konfiguraci adres pomocí protokolu DHCPv6 nebo SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration). Při vytváření subnety je nutné správně rozdělit adresy a řídit tok dat ve vaší síti.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru