WireGuard VPN – Propojení 2 sítí v bridge modu prostřednictvím společného serveru v Linuxu – 2

Propojení dvou sítí v Bridge modu pomocí WireGuard VPN je užitečným způsobem, jak vytvořit transparentní spojení mezi síťmi A a B prostřednictvím společného serveru. Tímto způsobem mohou klienti ve sítí A komunikovat přímo s klienty ve síti B, jako by byly ve stejné lokální síti. V tomto článku se podíváme na teorii tohoto scénáře a poskytneme praktický příklad konfigurace pro Linuxový server.

Teorie

V této konfiguraci máme Linuxový server s dvěma rozhraními: jedno pro síť A a druhé pro síť B. WireGuard je nakonfigurován na serveru jako VPN server a vytvoří tunelové rozhraní pro každou sít. Následně je vytvořen most mezi těmito tunelovými rozhraními, což umožňuje propojení sítí A a B.

Konfigurace síťových rozhraní

Síť A:

 • IP adresa koncového bodu: 192.168.10.1/24
 • IPv6 adresa koncového bodu: fd00:db80:0:10::1/64
 • Rozsah klientů: 192.168.10.0/24
 • IPv6 rozsah klientů: fd00:db80:0:10::/64

Síť B:

 • IP adresa koncového bodu: 192.168.20.1/24
 • IPv6 adresa koncového bodu: fd00:db80:0:20::1/64
 • Rozsah klientů: 192.168.20.0/24
 • IPv6 rozsah klientů: fd00:db80:0:20::/64

Server:

 • IP adresa síťového rozhraní pro síť A: 192.168.222.1/24
 • IPv6 adresa síťového rozhraní pro síť A: fd00:db80:0:222::1/64
 • IP adresa síťového rozhraní pro síť B: 192.168.222.2/24
 • IPv6 adresa síťového rozhraní pro síť B: fd00:db80:0:222::2/64

Konfigurace WireGuard

Na serveru je nakonfigurován WireGuard s dvěma peery, jeden pro síť A a druhý pro síť B. Každý peer má svůj privátní a veřejný klíč, který je sdílen s příslušnými koncovými body sítí A a B.

Konfigurace bridge

Na serveru je vytvořen bridge, který spojuje tunelová rozhraní pro síť A a síť B. Tímto způsobem je umožněno přenášet jak IPv4, tak IPv6 sítě mezi oběma sítěmi.

Praktický příklad konfigurace

 1. Instalace WireGuard: Nejprve je třeba nainstalovat WireGuard balíček na Linuxový server. Příkladem může být instalace pomocí nástroje apt na Ubuntu: sudo apt install wireguard.
 2. Generování klíčů: Na serveru vygenerujte privátní a veřejný klíč pro server a peerů sítě A a B pomocí příkazu wg genkey a wg pubkey.
 3. Konfigurace serveru: Vytvořte konfigurační soubor /etc/wireguard/wg0.conf pro server s následujícím obsahem:
[Interface]
PrivateKey = <privátní klíč serveru>
Address = 192.168.222.1/24, fd00:db80:0:222::1/64
ListenPort = <port serveru>

[Peer]
PublicKey = <veřejný klíč peeru sítě A>
AllowedIPs = 192.168.10.0/24, fd00:db80:0:10::/64

[Peer]
PublicKey = <veřejný klíč peeru sítě B>
AllowedIPs = 192.168.20.0/24, fd00:db80:0:20::/64
 1. Konfigurace peeru sítě A: Vytvořte konfigurační soubor /etc/wireguard/wg0.conf pro peer síťe A s následujícím obsahem:
[Interface]
PrivateKey = <privátní klíč peeru sítě A>
Address = 192.168.10.1/24, fd00:db80:0:10::1/64

[Peer]
PublicKey = <veřejný klíč serveru>
Endpoint = <veřejná IP adresa serveru>:<port serveru>
AllowedIPs = 192.168.10.0/24, fd00:db80:0:10::/64
 1. Konfigurace peeru sítě B: Vytvořte konfigurační soubor /etc/wireguard/wg0.conf pro peer síťe B s následujícím obsahem:
[Interface]
PrivateKey = <privátní klíč peeru sítě B>
Address = 192.168.20.1/24, fd00:db80:0:20::1/64

[Peer]
PublicKey = <veřejný klíč serveru>
Endpoint = <veřejná IP adresa serveru>:<port serveru>
AllowedIPs = 192.168.20.0/24, fd00:db80:0:20::/64
 1. Konfigurace bridge: Vytvořte konfigurační soubor /etc/network/interfaces.d/br0 pro bridge s nás

ledujícím obsahem:

auto br0
iface br0 inet static
  address 192.168.222.2
  netmask 255.255.255.0
  bridge_ports eth0 wg0
  bridge_stp off
  bridge_fd 0

iface br0 inet6 static
  address fd00:db80:0:222::2
  netmask 64
  gateway fe80::1
 1. Restartování sítě: Restartujte síťové rozhraní na serveru příkazem sudo systemctl restart networking.
 2. Spuštění WireGuard: Spusťte WireGuard na serveru a obou peerech sítě A a B příkazem sudo wg-quick up wg0.

Po dokončení těchto kroků by měly být sítě A a B propojeny v Bridge modu prostřednictvím WireGuard VPN na Linuxovém serveru. Klienti v síti A a B by měli být schopni komunikovat přímo mezi sebou jak pomocí IPv4, tak pomocí IPv6.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru