Python3 a ‚virtual environment‘ pomocí venv nebo virtualenv

Při tvorbě python kódu je zapotřebí používat připravené knihovny. Pokud máte štěstí, půjde knihovnu nalézt v distribuci (se správnou verzí) a nainstalovat klasickým způsobem. Potom je knihovna dostupná v celém systému. Např. :

sudo apt install TohleMiChybi

Jinak je potřeba pracovat ve virtuálním environmentu.

Vytvoření virtuálního environmentu pomocí venv nebo virtualenv

Ujistěte se, že venv je nainstalován a funguje:

sudo apt install python3-venv

Pro vytvoření nového virtuálního environmentu v adresáři jménem env zadejte:

python3 -m venv env

Pro aktivaci tohoto virtuálního environmentu (která upravuje proměnnou prostředí PATH), spusťte:

source env/bin/activate

Nyní můžete nainstalovat knihovnu TohleMiChybi v tomto virtuálním prostředí:

pip install TohleMiChybi

Soubory budou nainstalovány v adresáři env/.

Pro opuštění virtuálního prostředí zadejte:

deactivate

Pokud nechcete používat příkazy source env/bin/activate a deactivate, můžete použít tuto syntax:

 $ env/bin/pip install TohleMiChybi
 $ env/bin/python3
 >>> import TohleMiChybi
 >>> help(TohleMiChybi)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru