Apache HTTP/2: Teorie a nasazení v Linuxu

Apache HTTP Server (často nazýván pouze Apache) je jedním z nejpoužívanějších webových serverů na světě. Verze Apache 2.4 přinesla podporu pro protokol HTTP/2, který přináší vylepšenou výkonost a efektivitu oproti staršímu protokolu HTTP/1.1. V tomto článku se podíváme na teorii a nasazení Apache HTTP/2 v prostředí Linuxu, a poskytneme příklady konfigurace.

Co je protokol HTTP/2?

HTTP/2 je revoluční verze protokolu HTTP, která nahrazuje starší verzi HTTP/1.1. Byl navržen tak, aby zvýšil rychlost a výkon webových aplikací. Mezi hlavní výhody protokolu HTTP/2 patří:

 1. Multiplexing: HTTP/2 umožňuje odesílat více požadavků a odpovědí najednou pomocí jednoho spojení, což snižuje latenci a zvyšuje efektivitu.
 2. Server Push: Server může aktivně odesílat odpovědi klientovi bez předchozího požadavku. To umožňuje přednačítání zdrojů a urychluje načítání stránek.
 3. Header komprese: HTTP/2 komprimuje hlavičky požadavků a odpovědí, což snižuje objem přenášených dat a zrychluje načítání stránek.
 4. Prioritizace: Klient může určit prioritu jednotlivých požadavků, což zlepšuje spravedlnost a efektivitu přenosu dat.

Nasazení Apache HTTP/2 v Linuxu

Pro nasazení Apache HTTP/2 v Linuxu je třeba mít nainstalovaný Apache HTTP Server verze 2.4 a OpenSSL knihovny s podporou protokolu HTTP/2. Následující kroky popisují postup nasazení:

1. Aktualizace Apache HTTP Server

Nejprve je nutné zajistit, že máte nainstalovanou nejnovější verzi Apache HTTP Server 2.4. Aktualizaci můžete provést pomocí balíčkovacího systému vaší distribuce Linuxu. Například v distribuci Ubuntu můžete použít příkaz:

sudo apt update
sudo apt upgrade apache2

2. SSL/TLS certifikát

Pro použití HTTP/2 je nutné mít nainstalovaný SSL/TLS certifikát. Nejčastěji se používá certifikát od certifikační autority (CA) jako Let’s Encrypt. Certifikát musí být nainstalován v konfiguraci Apache.

3. Aktivace HTTP/2 modulu

Následujícím krokem je aktivace modulu http2 v konfiguraci Apache. Otevřete soubor apache2.conf nebo httpd.conf (umístěný v /etc/apache2/ nebo /etc/httpd/) v textovém editoru a odkomentujte řádek obsahující http2:

LoadModule http2_module modules/mod_http2.so

4. Konfigurace virtual hostu

Pro každý webový server (virtual host) musíte povolit protokol HTTP/2. Otevřete konfigurační soubor příslušného virtual hostu (např. example.com.conf) v textovém editoru a přidejte následující řádek:

Protocols h2 http/1.1

5. Restart Apache HTTP Serveru

Po provedení výše uvedených změn je nutné restartovat Apache HTTP Server, aby se změny projevily. Použijte následující příkaz:

sudo systemctl restart apache2

Příklad konfigurace Apache HTTP/2

Následující je příklad konfigurace pro virtual host example.com:

<VirtualHost *:80>
  ServerName example.com
  Redirect permanent / https://example.com/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
  ServerName example.com

  Protocols h2 http/1.1
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /path/to/certificate.crt
  SSLCertificateKeyFile /path/to/private.key
  SSLCertificateChainFile /path/to/chain.crt

  # Další konfigurace virtual hostu...
</VirtualHost>

Závěr

Protokol HTTP/2 přináší vylepšenou výkonost a efektivitu ve srovnání s protokolem HTTP/1.1. Nasazení Apache HTTP/2 v prostředí Linuxu vyžaduje aktualizaci Apache HTTP Serveru, instalaci SSL/TLS certifikátu a aktivaci modulu http2. Příklady konfigurace ukazují, jak povolit HTTP/2 pro konkrétní virtual host.

1 názor na “Apache HTTP/2: Teorie a nasazení v Linuxu”

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru