Six Sigma – Zlepšování kvality a efektivity ve firemním prostředí

Metodologii Six Sigma (6 Sigma) vyvinula 1986 společnost Motorola pro zvýšení produktivity.

Úvod

Ve světě podnikání je neustálý tlak na zlepšování kvality a efektivity. Jednou z metod, která se stala populární, je Six Sigma. Tato metoda kombinuje statistiku, procesní řízení a projektový management s cílem minimalizovat chyby a nedostatky ve výrobních a obchodních procesech. V tomto článku se podíváme na základy Six Sigma a jak může přinést výhody do firemního prostředí.

Co je Six Sigma?

Six Sigma je metoda řízení kvality, která se zaměřuje na dosažení minimálního počtu chyb nebo nedostatků ve výrobních a obchodních procesech. Cílem je dosáhnout úrovně, která odpovídá maximálně 3,4 chybám na milion příležitostí. Tato úroveň je označována jako „Six Sigma“.

Jak funguje?

Metoda Six Sigma využívá cyklus zlepšování známý jako DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Každá fáze má svůj význam a přispívá k dosažení vysoké kvality a efektivity.

 1. Define (Definujte): V této fázi je definován problém a jeho cíle. Identifikují se zákaznické požadavky a specifikace.
 2. Measure (Měřte): Ve fázi měření jsou sbírána data a analyzována. Používají se statistické metody a nástroje ke kvantifikaci současného stavu procesu.
 3. Analyze (Analyzujte): Analytická fáze se zaměřuje na identifikaci příčin chyb a nedostatků. Používají se různé metody, jako je analýza příčin a následků (Fishbone diagram) nebo analýza statistických vztahů (regrese, korelace).
 4. Improve (Vylepšujte): V této fázi se hledají a implementují řešení pro odstranění příčin chyb. Může jít o změny procesů, technologií, školení zaměstnanců nebo dalších opatření.
 5. Control (Kontrolujte): Poslední fáze zajišťuje udržení zlepšení v dlouhodobém horizontu. Systémy monitorování a kontrolní metody jsou zavedeny, aby se minimalizovala opakování chyb.

Tabulka hodnot

Níže je přiložena tabulka hodnot, které jsou spojeny s metodou Six Sigma:

SigmaChybovost (%)Chyby na milion příležitostí
1 Sigma31,7691 462
2 Sigma69,1308 537
3 Sigma93,366 807
4 Sigma99,46 210
5 Sigma99,977233
6 Sigma99,99973

Závěr

Metoda Six Sigma je mocný nástroj pro zlepšování kvality a efektivity ve firemním prostředí. Pomáhá identifikovat a odstranit příčiny chyb, což vede ke zvýšení spokojenosti zákazníků a snížení nákladů na opravy a reklamace. Využití metody Six Sigma vyžaduje vzdělání zaměstnanců a podporu vedení, ale v dlouhodobém horizontu může přinést významné konkurenční výhody.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Přejít nahoru